רשימות ספרים לתיכון לשנה"ל תשפ"ב

פורסם באתר תחת טפסים רשימת הספרים לשנה"ל תשפ"ב
לכל ההורים שלום,
הבהרה בנושא ספרי לימוד במחשבים:

יוד-  יסודות מדעי המחשב, משולב עצמי,בשפת #C.
י"א – מבנה נתונים בשפת #C.
י"א – מודלים חישוביים
י"ב – לא צריך
מצורפת רשימת ספרים עדכנית

tps://nave-nachum.atidedu.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/393/2021/08/רשימת-ספרים-גרסה-סופית.docx" download="all" viewer="microsoft"]

ידיעות נוספות

תוכנית השאלת ספרים ימי חלוקה לשנה"ל תשפ"ב

21 ביולי 2021

הורים ותלמידים יקרים, להלן מועדי חלוקת ספרים לתלמידים אשר נרשמו לתכנית השאלת ספרים. החלוקה מיועדת רק לתלמידים שנרשמו עד לתאריך 10.7 לא יהיה ניתן להירשם במועד החלוקה. תלמידי שכבה ז: