בגרויות קיץ 2020 מעודכן

בהצלחה
לוח בחינות בגרות קיץ 2020 מעודכן וסופי

להורים שלום מצורף לוח בחינות בגרות מעודכן