עבודת קיץ מתמטיקה 4-5 יח"ל

מצורפת עבודת קיץ לתלמידי ט' העולים ל י' ל4-5 יח"ל