עבודת קיץ מתמטיקה 3 יח"ל

מצורפת עבודת קיץ לתלמידי ט' העולים ל י'