עבודת קיץ לתלמידי ח' העולים ל ט' רמה א'

מצורף קובץ תרגול לתלמידים העולים לט' רמה א' , מיד אחרי דברי ההסבר.