עבודת קיץ לעולים לח'

מתמטיקה
יש להגיש את העבודות בתחילת שנה"ל הבאה