מדעי המחשב - הנדסת תוכנה

הסבר על המגמה ותנאי קבלה