רשימות ספרים לתיכון לשנה"ל תשפ"ב

להורים ולתלמידים שלום,

מצורפים שני קבצים הראשון קובץ ובו רשימת הספרים לפי שכבות גיל. הקובץ השני כולל את רשימת ספרי המתמטיקה לפי שכבות לימוד ויחידות הלימוד במתמטיקה. כולל תמונות ודוגמאות מחשבונים המורשים לשימוש .