טופס בקשת מלגה תשפ"ב

מצורף טופס בקשת מלגה, יש למלא ולצרף את הפרטים הדרושים ולהעביר למזכירות.