דוגמאות לחומר המבחן באנגלית

לתלמידים ולהורים שלום,

מצורפים שני קבצי דוגמה לחומר הנדרש למבחן . 

מבחנים נוספים לתרגול ניתן למצוא באתר משרד החינוך לפי כיתה (ז).

תודה

כיצד פותרים אנסין באנגלית