דוגמאות ונושאים למבחן במתמטיקה

להורים ולתלמידים שלום,

מצורפים נושאים ודפי דוגמאות למבחנים במתמטיקה

נושאים

גיאומטריה-
שטח והקף מצולעים- משולש, מלבן, ריבוע, עיגול וצורות מורכבות.
לרבות מציאת צלע חסרה כאשר השטח וההקף נתון.

אלגברה-
*שאלות מילוליות
*שאלות לוגיקה
*חקר נתונים- קריאה וייצוג נתונים בטבלה ובדיאגרמה, מציאת ממוצע, חיציון, טווח נתונים, שכיח ושכיחות יחסית.

*סדר פעולות חשבון
*שברים- ארבע פעולות חשבון , מיקום שברים על ציר מספרים.