חינוך גופני

הסבר על מגמת חינוך גופני ודרישות קבלה