אמנה בית ספרית

זהו מסמך תקנון ואמנה בית ספרית לשנה"ל תשע"ט